เครื่องวัดกรดด่าง-เครื่องวัดพีเอชของน้
    
(pH Meter)
  เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
    
(Hydrogen sulfide Meter)
  เครื่องวัดค่าเหล็ก
 
  
(Iron Tester)
  เครื่องวัดกรดด่าง-พีเอช-ความชื้นของดิน
  
  
(Soil pH/Moisture Meter)
  เครื่องวัดคลอไรด์
    
(Chloride Tester)
  เครื่องวัดอัลคาไลน์
    
(Alkaline Tester)
  เครื่องวัดคลอรีน
    
(Chlorine Meter)
  เครื่องวัดโอโซน
    
(Ozone Meter)
  เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม
 
   
(Environment Meter)
  เครื่องวัดออกซิเจน-ในน้ำและในอากาศ
  
 
(Oxygen Gas & DO Meter)
  เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะน้ำ
    
(Specific Gravity Meter)
  เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 
  
(Power Meter)
  เครื่องวัดความนำไฟฟ้า-คอนดักติวิตี้
  
 
(Conductivity/EC Meter)
  น้ำยาบัฟเฟอร์-ปรับเทียบค่า
    
(Buffer & Solutions)
  เครื่องบันทึกไฟฟ้ากระแสตรง
     
(DC Voltage Data Looger)
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
    
(Turbidity Meter)
  โพรบ หัววัดและอีเล็คโทรด
    
(Probe & Eolectrode)
  เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า
    
(Power Convertor)
  เครื่องวัดอุณหภูมิ
   
 
(Thermometer)
  กล้องจุลทรรศน์-ไมโครสโคป-กล้องรูเข็ม
     
(Microscope-Endoscope-Borescope)
  เครื่องวัดแคลมป์มิเตอร์
    
(Clamp Meter)
  เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น
   
 
(Humidity-Thermometer)
  กล้องส่องทางไกล
    
(Tele Scope-Binoculars)
  เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก
   
 
(GuassMeter)
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น
  
 
(Temperature & Humidity Data Logger)
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
    
(Scale & Balance Scale)
  เครื่องวัดลำดับเฟส
   
 
(Phase Rotation Tester)
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น
    
(Thermometer Controller)
  ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ
    
(Autoclave)
  เครื่องวัดวัตต์มิเตอร์
     
(Watt Meter)
  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
   
 
(Infrared-Laser Thermometer)
  เครื่องวัดแรงดึง แรงกด
    
(Force Gauge)
  มัลติมิเตอร์
    
(Multimeter)
  เครื่องวัดความชื้นสาร-วัสดุ
    
(Moisture Meter for Materials)
  ตู้ดูดความชื้นและสูญญากาศ
    
(Desiccator)
  เครื่องทดสอบผ้า
    
(Crockmeter)
  เครื่องวัดดรรชนีความร้อน
    
(Heat Index Thermometer)
  เครื่องบันทึกโทรศัพท์
    
(Telephone Recorder)
  เครื่องช่วยฟัง เครื่องดักฟัง
    
(Hearing Aids)
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
    
(Body Thermometer)
  เครื่องซีลสุญญากาศ
    
(Vacuum Seal Machine)
  เครื่องวัดแบตเตอรี
   
 
(Battery Tester)
  เครื่องวัดความต่างศักดิ์-โออาร์พี
    
(ORP Meter)
  เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน
    
(Centrifuge)
  เครื่องวัดความดันโลหิต
    
(Blood Pressure Monitor)
  เครื่องวัดความเค็ม
   
 
(Salinity Meter-Refractometer)
  เครื่องกวนสาร
    
(Stirrer)
  เครื่องวัดกัมมันตรังสี
    
(Dosimeter-Geiger-Radiation Meter)
  เครื่องวัดความหวาน
    
(Brix Meter-Refractometer)
  เครื่องวัดความมันเงาผิวเคลือบ
    
(Gloss Meter)
  เครื่องนับจำนวน-จับเวลา
   
 
(Counter-Timer)
  เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
     
(Water Hardness Meter)
  เครื่องกำจัดท่อตัน-ล้างท่อ
    
(Drain Cleaner-Plunger)
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
    
(Angle Finder Meter)
  เครื่องวัดฝุ่นละอองมลพิษในอากาศ
    
(Particle Counter)
  เครื่องล้างความถี่สูง
    
(Ultrasonic Cleaner)
  เครื่องวัดความถี่คลื่น
    
(Frequency Counter)
  เครื่องวัดทีดีเอส
   
 
(Total Dissolve Solid Meter)
  เครื่องตรวจจับโลหะ
   
 
(Metal Detector)
  เครื่องหาจุดโลหะและสายไฟ
     
(Stud & Metal Finder)
  เครื่องวัดความโปร่งแสง-ทึบแสง
   
 (Tint Meter)
  เครื่องวัดระยะทาง
    
(Distance Measuring Meter)
  เครื่องวัดแรงดันอากาศ
    
(Air Pressure Gauge-Manometer)
  เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
    
(Urine Meter-Urine Analyzer)
  เครื่องวัดความลึก-หาฝูงปลา
   
 
(Water Dept Finder)
  เครื่องวัดเกี่ยวกับยางรถยนต์
    
(Tyre Pressure Indicator)
  เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
   
 
(Vibration Meter)
  เครื่องวัดความหนา
     (Thickness Meter
)
  เครื่องวิทยุสื่อสาร
    
(Walkie Talkie-Communication Radio)
  เครื่องวัดแก๊ส ตรวจแก๊สรั่ว
    
(Gas Meter-Gas Leak Detector)
  เครื่องวัดความสูงวัสดุ
    
(Height Meter)
 
 
 
 
  เครื่องวัดคาร์บอนโมนอกไซด์
 
   
(Carbon Dioxide Meter)
  เครื่องวัดความแข็ง
    
(Hardness Tester for Materials)
  เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์
   
 
(Carbon Monoxide Meter)
  เครื่องวัดแสง
    
(Lux-Light Meter)
  เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
   
 
(Rain Gauge-Wireless Rain Gauge)
  เครื่องวัดเสียง
    
(Sound Level Meter)
  เครื่องวัดความเร็วลม
    
(Wind Meter-Anemometer)
  เครื่องวัดความเรียบผิว
    
(Roughness Surface Meter)
  สถานีตรวจสถาพอากาศ
    
(Weather Station)
  เครื่องพ่นยา-เครื่องพ่นละออง
    
(Nebulizer)
  เครื่องวัดความเร็วรอบ
    
(Tachometer-RPM Meter)
  เครื่องวัดแอมโมเนีย
    
(Ammonia Meter)
  เครื่องทดสอบฉนวน
    
(Insulation Tester)
  เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์
    
(Formaldehyde Meter)
  เครื่องวัดความต้านทานดิน
  
 
(Soil Resistance Meter)
  เครื่องวัดสี-วิเคราะห์สี
    
(Colorimeter)
  เครื่องวัดกลิ่นปาก
 
  
(Bad Breath Tester)
  เครื่องวัดฟอสเฟต
    
(Phosphate Meter)
  เครื่องวัดมาตราส่วน
   
 
(Distance & Ratio Calculation Meter)
  เครื่องวัดความชื้น-สีผิว
    
(Skin & Face Moisture Meter)
  เครื่องวัดแอลกอฮอล์ 
  
 
(Alcohol Breath Tester-Breathalyzer)
 
  เครื่องวัดไอโอดีน
    
(Iodine Meter)